Yatırım ve Hibe Proje Danışmanlığı

Yeni yatırım kapasite geliştirme teknoloji transferi ve sosyal sorumluluk projeleri için fon talep eden proje ve fizibilite hazırlamak isteyen devlet teşviklerinden Avrupa Birliği ve uluslar arası desteklerden yararlanmak isteyen KOBİ’leri ve sivil toplum kuruluşlarını en uygun finansal kaynaklara yönlendirmekte ve fon taleplerini projelendirmekteyiz.

 Özellikle AB ye üyelik sürecinde tüm üye ve aday ülkelerin yararlandığı AB hibe fonlarından ülkemizin daha fazla yararlanması için büyük gayret göstermekteyiz

 

 • YATIRIM DANIŞMANLIĞI
 • KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ
 • KIRSAL KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ
 • TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ
 • DÜNYA BANKASI PROJELERİ
 • İŞ-KUR PROJELERİ
 • KOSGEB DESTEKLERİ

 

ve diğer yerel kurumlar tarafından verilen destekler için Projelendirme ve Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Firmanın faaliyet gösterdiği sektör ikamet ettiği şehir yatırımın yapılmak istendiği şehir ve planlanan yatırımın kapsamı (makine-ekipman alımı inşaat tanıtım çalışmaları yönetim sistemleri danışmanlığı vb.) birlikte değerlendirilerek firmanın hibe desteği için başvurabileceği yatırımına uygun bir programın olup olmadığı araştırılır. Firmaya uygun açık program olması durumunda proje faaliyetleri netleştirilir. Firmadan alınan bilgilerden yararlanılarak Uzman Proje Geliştirme kadromuz tarafından firmanın ve yatırımın detaylı bir şekilde aktarıldığı proje dosyası hazırlanır. Projenin hazırlanmasının ardından firmayla mutabık kalınarak proje dosyasının ilgili hibe kuruluşuna teslimi sürecinde firmaya destek verilir.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de hibe destekleri bulunmaktadır. Dernekler vakıflar yerel yönetimler kamu kurum ve kuruluşlar bu bağlamda hizmet verdiğimiz müşteri portföyü içerisinde yer alan diğer tüzel kişilerdir. Bu yapılara ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı hibe desteklerinden yararlanmaları için proje hazırlama hizmeti verilmektedir. Bu sayede sivil toplum kuruluşları gerçekleştirdikleri projelerle var olma amaçlarına uygun faaliyetleri kamu yararına uygulama şansını elde etmekte yerel yönetimler ise altyapı çalışmalarını elde ettikleri fon destekleriyle hızlandırabilmektedir.

Devlet teşviklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin Hazine Müsteşarlığı'ndan KDV muafiyeti için teşvik belgesi almaları gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi almak isteyen tüm işletmelere özenle hizmet verilmektedir. 

 

Genel Teşvik Uygulamaları

Asgari yatırım tutarını sağlayan ve teşvik edilecek yatırım konularını sağlayan tüm yatırımlarda KDV İstisnası veGümrük Muafiyeti bölge ayrımı yapılmaksızın sağlanacaktır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik seviyelerine göre yeni bir il bazlı bölgesel harita düzenlenmiş desteklenecek iller 6 bölgeye ayrılmıştır.

I.Bölge: Ankara-Antalya-Bursa-Eskişehir-İstanbul-İzmir-Kocaeli-Muğla (8 İl)
II. Bölge: Adana-Aydın-Bolu-Çanakkale-Denizli-Edirne-Isparta-Kayseri-Kırklareli-Konya-Sakarya-Tekirdağ-Yalova (13 İl)
III. Bölge: Balıkesir-Bilecik-Burdur-Gaziantep-Karabük-Karaman-Manisa-Mersin-Samsun-Trabzon-Uşak-Zonguldak (12 İl)
IV. Bölge: Afyonkarahisar-Amasya-Artvin-Bartın-Çorum-Düzce-Elazığ-Erzincan-Hatay-Kastamonu-Kırıkkale-Kırşehir-Kütahya-Malatya-Nevşehir-Rize-Sivas (17 İl)
V. Bölge: Adıyaman-Aksaray-Bayburt-Çankırı-Erzurum-Giresun-Gümüşhane-Kahramanmaraş-Kilis-Niğde-Ordu-Osmaniye-Sinop-Tokat-Tunceli-Yozgat (16 İl)
VI. Bölge:  Ağrı-Ardahan-Batman-Bingöl-Bitlis-Diyarbakır-Hakkari-Iğdır-Kars-Mardin-Muş-Siirt-Şanlıurfa-Şırnak-Van (15 İl)

 

 Yeni teşvik sisteminde düzenlenen illerin bölgesel dağılımdaki yerleri TÜİK'in daha sonra belirleyeceği değişikliklere göre yeniden düzenlenebilir şekilde sabit değil değişkendir. Ayrıca sosyo ekonomik açıdan görece daha az gelişmiş olan 6. Bölgeye cazip destekler ve öncelik arz eden yatırımlar yeni teşvik sisteminde yer almaktadır. Eski teşvik sisteminde vergi indiriminde sigorta primi iş veren hissesi desteğinde ve faiz desteğinde değişiklik yapılmıştır.
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımınız kapsamında oluşturulacak ek istihdamda SSK Primi İşveren Hissesi Desteği ile belirlenen bölgelere göre belirli yıllar içerisinde ödeme yapılmayacaktır.

Yatırım İndirimi: Yatırım İndirimi bölgelere göre belirlenmiş kurumlar vergisi indirimi ile beraber belirli oranlarda gerçekleşir.

Kurumlar Vergisi Desteği: Yatırım İndirimine ulaşılıncaya kadar uygulanacak Kurumlar Vergisi İndirimini ifade eder. 

Yatırım Yeri Tahsisi: Bölgesel olarak desteklenen yatırımınız Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşüldüğü takdirde yatırımın yapıldığı bölgede uygun arsa arazi bina ve tesis olmak üzere yapılan sözleşme çerçevesinde kullanımınız için sağlanacaktır.

Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kredisi veren anlaşmalı bankalardan kullanacağınız yatırım kredilerinde her bölgeye göre değişkenlik gösteren yıllık indirgenmiş faiz oranını belirtir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan ve istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı desteği yalnızca 6. Bölge için geçerli olacaktır ve 10 yıl süre ile bu destek sağlanacaktır.

Bu desteklerden yararlanacak olan bölgeler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir.

 

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Eski teşvik sisteminde olduğu gibi teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak ve uluslar arası arenada rekabet üstünlüğü sağlayacak büyük ölçekli yatırımlar desteklenmeye devam edilecektir. Bu yatırımların desteklendiği alanlar;

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

yle="line-height:1.6em">Ayrıca planlanan yatırımların 6. Bölgede yapılması durumunda asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. Bunun dışında büyük ölçekli yatırımlarda bazı yatırım konularındaki asgari yatırım tutarlarının fiyatları yeni teşvik sisteminde düşürülmüştür.

 

Stratejik Yatırımlar

%50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımlar olarak belirlenmiştir. Yeni teşvik sisteminde stratejik yatırımlar bazı kriterlere göre belirlenmiştir;

İthalat bağımlılığı yüksek ara mali veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar

Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan

%50’den fazlası ithalatla karşılanan

Asgari %40 katma değer üreten

Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon$ olan yatırımlar stratejik yatırım kriterleri olarak belirlenmiştir.

 

IPARD Destekleri

IPARD Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Programın uygulandığı illerde;

 1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerinin ve et üreten tarımsal işletmelerinin desteklenmesi
 2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının meyve ve sebzelerin işleme ve pazarlanmasının su ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi
 3. “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”
 4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin Yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

IPARD projelerine başvurmak isteyen yatırımcılarımız için tecrübeli kadrolarımız sürecin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

 

101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK

STANDARTLARINA YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK YATIRIM

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmeler

 

103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ

YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA

ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

 

302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

 • Arıcılık
 • Süs bitkileri
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler

302-2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

 • El sanatları
 • Yerel Tarım ve Gıda Ürünleri

302-3 Kırsal turizm

302-4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

Yardım Oranı %50

 • İstisnalar: Süt ve Et Üreten Tarımsal işletmeler için 40 yaşın altında olması ve yatırımın dağlık alanda olması kriterlerini

sağlayan başvuru sahipleri % 65 oranında yardım alabilir.

Desteğe Esas Uygun Harcama Tutarı

 • Minimum 10.000 €
 • Maksimum 3.000.000 €

Dikkat Edilecek Hususlar

 • IPARD Programı uygulama süresince birden fazla proje teklifi sunabilir; ancak desteklenecek proje sayısı dördü
 • geçemez.
 • Başvuru sahibi aynı başvuru çağrı döneminde birden fazla proje başvurusu yapamaz.
 • Başvuru sahibi ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.
 • Eğer 4 projede aynı tedbir-alt tedbir kapsamında hazırlanacaksa bu dört projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir
 • için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez.

 

Yatırım ve Hibe Proje Danışmanlığı

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ