Kurumsal Danışmanlık

Unutmamalıyız ki bir ülkede ekonominin temelini oluşturan işletmelerin bünyesi ne kadar kuvvetli ise o ülkenin ekonomisinin bünyesi de o kadar kuvvetlidir. Bu nedenle işletmelerin gelişim sürecinde “Kurumsallık” kavram ve kültürünün yerleştirilmesinde en az işletme sahipleri kadar onlara bu süreçte destek veren danışmanlar da önemli rol oynamaktadır. Danışman ne kadar Yetkin ve doğru yönlendirme yapar ise işletme sahibini doğru temellere dayalı sistemleri kurma ve yönetme konusunda yönlendirirse o kadar başarılı uygulamalar oluşur. İşletmeler bunu bir defa başardı mı sürdürmeleri de o kadar kolay olacaktır.

İşletmelerin bu süreçte daha yetkin ve uluslararası metot ve uygulamaları iyi örnekleri içeren kıyaslamaları da kapsayacak şekilde gelişmiş danışmanlık uygulamalarını işletme bünyesine taşıyan ve  aynen mali müşavir hukukçu vb. gibi düzenli destek veren yönetim danışmanlarının varlığına da ihtiyacı bulunmaktadır. 

Kurumsal DanışmanlıkYMMdenetim

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ