BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

“ANADOLU EKOL BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.” yönetim kurulu başkanı YMM Sorumlu Denetçi Osman Demirel yaptığı açıklamada;

    Ekonomi çevrelerinin yakından bildiği 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun 394-406 maddeleri ile getirilen en önemli yenilik şirketlerin  Bağımsız Denetlenmesidir. Söz konusu kanun Bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir.

       Bakanlar kurulu her yıl bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlemekte ve geçtiğimiz yıllarda belirleme yapmış ve aşağıdaki tabloda görüleceği üzere büyüklük kriterlerini belli ölçülerde düşürerek 2015 yılına gelinmiştir.

 İlimizde, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Bağımsız denetim lisansına sahip tek kuruluş olarak 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren “ANADOLU EKOL BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.” yönetim kurulu başkanı YMM Sorumlu Denetçi Osman Demirel yaptığı açıklamada; 

        “Aşağıdaki kriterlerden herhangi ikisini sağlayan şirketlerin  2015 yılından itibaren Bağımsız Denetime tabi olduklarını, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ; bağımsız Denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmayan şirketlerin düzenledikleri finansal tablolarının  (Bilanço,Gelir Tablosu,vb.) hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmektedir.

       Bu nedenle İlimiz ve bölgemizde bulunan şirketlerin 6102 Sayılı Türk Ticaret kanununa muhalif duruma düşmemeleri için konuyu dikkate almaları gerekmektedir” dedi.

Yıllık aktif toplamı 150 milyon TL ve üstü, yıllık net satış hasılatı 200 milyon TL ve üstü, çalışan sayısı da 500 ve üstü olarak belirlenen üç ölçütten ikisini iki dönem aşan şirketler, takip eden dönemde bağımsız denetime tabi olacak. Denetim kapsamına girenlerden, eğer iki dönem ard arda bu üç standarttan ikisinin altında kalanlar ya da tek bir hesap döneminde en az iki ölçütün yüzde 20'si ve altında kalanlar takip eden dönem için bağımsız denetim kapsamından çıkacak.

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ